• Toevoegen van pneumatische sturing op bestaande klaptrappen en laadarmen.
  • Toevoegen of aanpassen van veiligheidskooien op klaptrappen.
  • Laadarmen voorzien van conussen met rubberbekledingen.
  • Etc.